صرافی و قانون

 همه می دانیم که قانون،به معنای قاعده و دستور برای تعیین مرزهای مجاز هر فرد و لزوماً وسیله ی داوری افرادی است که این مرزها را رعایت نمی کنند، پس از آنجا که انسان یک زندگی اجتماعی دارد و هر کس در برابر دیگری از حقی برخوردار می شود، وجود قانون برای جلوگیری از هرج و مرج و پراکندگی از یک طرف، بهره مندی و دریافت خدمات بهتراز طرف دیگر ضروری به نظر می رسد.از آنجا که صرافی اِن تو کیش نیز از این مهم مستثنی نیست، قوانین جاری کشور عزیزمان را در بخشهای متفاوت سرلوحه عملکرد خود قرار داده تا هر دو طرف، مشتری و صرافی، از مرزهای قانونی خود مطلع و به آن احترام بگذارند.

در این صفحه شما در سه بخش متفاوت بانک مرکزی، مناطق آزاد و کانون صرافان قوانین حاکم بر صرافیها رامشاهده می کنید.

 

​   بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران


  دستورالعمل اجرايي تأسيس، فعاليت و نظارت بر صرافي‌ها


  قانون پولی بانکی کشور


  قانون مبارزه با پولشويي


  دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی در صرافی ها


   آيين نامه اجرايي معاملات آتي ارز - ريال


   اطلاعیه بانک مرکزی در خصوص سامانه سنا


مجموعه مقررات ارزی_واردات کالا و خدمت


  مقررات  ناظر بر عملیات ارزی صرافی ها

 

 

​   مناطق آزاد


  مقررات حواله ارزی در مناطق آزاد

 

 

 

​  کانون صرافان ایران


  اطلاعیه کانون در خصوص لزوم احراز هویت مشتریان


  قانون مالیات بر ارزش افزوده


  اطلاعیه 82: ثبت نام و نشان تجاری شرکت های صرافی و مدارک مورد نیاز برای ثبت نام


  اطلاعیه 92: اخذ مجوز و یا تمدید مجوز صرافی


  اطلاعیه 99: مشاوره مالیاتی


  اطلاعیه 111: اصلاح ثبت معاملاتی فصلی


  پیوست اطلاعیه 111: دستور العمل به کارگیری شماره اقتصادی مودیان مالیاتی