مدارک مورد نیاز جهت انجام هرگونه معامله

  1. کارت ملی جدید (یا کارت ملی قدیم + شناسنامه + رسید ثبت احوال)
  2.  پاسپورت (با اعتبار بیش از 6 ماه)
  3. ویزا (برای کشورهایی که نیاز به ویزا دارند)
  4. بلیت و فیش پرداخت ریالی آن (هردو) با اصل مهر آژانس مسافرتی
  5. عوارض خروج
  6. مبلغ پرداختی حتما از حساب خودشخص
  7. شماره همراه حتما به نام خود شخص
  8. حضورخود شخص

لینک‌های مفید

بانک مرکزی
نرخ ارز
نرخ سود
اخبار